Monitoring and IT visibility Solution - پایش، مدیریت و یکپارچه سازی منابع

پایش، مدیریت و یکپارچه سازی فاوا

 

با افزایش میزان داده‌ها و تجهیزات سازمانی، مانیتورینگ، مدیریت و یکپارچه‌سازی منابع فاوا به یکی از بزرگ‌ترین و ضروری‌ترین نیازهای مدیران فناوری اطلاعات تبدیل شده است. برمبنای تخمین‌های ارائه شده از سوی تحلیلگران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، حجم داده‌های تحت مدیریت ‌سازمان‌های بزرگ درسال ۲۰۲۰ به ۴۴ زتابایت رسیده است.

همزمان با گسترش روزافزون استفاده از سامانه‌های فناوری اطلاعات متکی به داده، منابع فاوا درسازمان‌ها نیز توسعه یافته است. بدیهی است که استفاده از این منابع، بدون پایش و مدیریت آنها امکان‌پذیر نیست. از طرف دیگر مدیریت این منابع مستلزم یکپارچه‌سازی (Integration) آنها بخصوص در حوزه داده و سرویس می‌باشد.

 

رویکرد فناوری اطلاعات ایرانیان

شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان بخاطر تجربه کارشناسان خود در پشتیبانی و مدیریت منابع فاوا در سازمان‌های مختلف به ضرورت مانیتورینگ، مدیریت و یکپارچه‌سازی منابع فناوری اطلاعات پی برده است و راهکارهایی را در این حوزه به سازمان‌ها پیشنهاد می‌دهد.

پروژه های مهم

  • راه‌اندازی سامانه پایش زیرساخت ذخیره‌سازی داده (نگاه) برای بانک پارسیان
  • راه‌اندازی سامانه پایش زیرساخت ذخیره‌سازی داده (نگاه) برای وزارت راه و شهرسازی
  • راه‌اندازی سامانه پایش زیرساخت ذخیره‌سازی داده (نگاه) برای شرکت مخابرات ایران
  • راه‌اندازی سامانه پایش زیرساخت ذخیره‌سازی داده (نگاه) برای بیمارستان قلب شهید رجایی تهران

 

پروژه های مهم

  • راه‌اندازی سامانه پایش زیرساخت ذخیره‌سازی داده (نگاه) برای بانک پارسیان
  • راه‌اندازی سامانه پایش زیرساخت ذخیره‌سازی داده (نگاه) برای وزارت راه و شهرسازی
  • راه‌اندازی سامانه پایش زیرساخت ذخیره‌سازی داده (نگاه) برای شرکت مخابرات ایران
  • راه‌اندازی سامانه پایش زیرساخت ذخیره‌سازی داده (نگاه) برای بیمارستان قلب شهید رجایی تهران