راهکار پنجره واحد سازمانی شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان -IRITCO's single window portal solution for organizations

 پنجره واحد خدمات سازمانی و احراز هویت مرکزی

 

پنجره واحد خدمات سازمانی سامانه ای است که به کاربران این امکان را می‌دهد تا از طریق یک نقطه ورودی واحد به خدمات و اطلاعات مختلف سازمان دسترسی پیدا کنند.
پنجره واحد با هدف ساده‌سازی ارائه خدمات سازمان و بهبود تجربه کاربری طراحی شده است. آنها می‌توانند خدمات متنوعی را فراهم کنند، از جمله درخواست خدمات، پرداخت‌ها، دسترسی به اسناد و ارائه فرم‌ها و درخواست‌ها. یکی از الزمات به‌کارگیری پنجره واحد در سازمان، راه اندازی سازوکار احراز هویت متمرکز است به این مفهوم که کاربران با یک بار احراز هویت بتوانند به همه سامانه های سازمان که مجاز به استفاده از آنها هستند متصل شوند.

 

 

خدمات پنجره واحد سازمانی

 

  • طراحی ساختار پنجره واحد خدمات سازمان

  • راه اندازی پنجره واحد با به‌کارگیری سامانه روزن

  • راه اندازی سامانه مدیریت هویت و کنترل دسترسی

  • اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

  • اتصال سامانه های سازمان به سامانه مدیریت هویت و پنجره واحد خدمات سازمان