خدمات طراحی و اجرای دریاچه داده/ Data lake design and implementation services

طراحی و اجرای دریاچه داده

 

دریاچه داده به عنوان یک مخزن داده برای ذخیره و پردازش حجم بزرگی از داده‌های ساختار یافته و بی‌ساختار عمل خواهد کرد و تحلیل و بررسی داده‌ها را به صورت کارآمد فراهم می‌کند.

عملیات قابل انجام بر روی داده عبارتند از:

  • بارگذاری داده
  • ذخیره سازی و ساماندهی
  • پردازش
  • سرویس دهی