سامانه گذر: بستر تبادل سرویس سازمانی (ESB)

 

سامانه‌­سپاری روزافزون فرآیندها و نیاز به حفظ یکپارچگی در سازمان­‌ها، زمینه‌ساز افزایش تعداد ارتباطات بین سامانه‌ای شده است. یکی از روش­‌های متداول برای حفظ یکپارچگی بین سامانه‌­های مختلف، استفاده از معماری­‌های سرویس­‌گرا و تشکیل ارتباطات بین سامانه­‌ای با استفاده از وب­‌سرویس­‌ها (ESB) است. در چنین فضایی مدیریت این ارتباطات و رفع نیازمندی‌هایی از نوع تبدیل، ترکیب و غنی‌سازی وب‌سرویس‌ها و همچنین ارائه سرویس‌های داده از طریق بسترهای یکپارچه‌سازی، اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. به همین منظور، لازم است بستر مناسب و امن برای ارتباطات داده‌ای و عملیاتی بین سامانه‌ای و بین سازمانی برای سازمان فراهم گردد؛ سیاست‌های لازم برای حصول به هدف مدیریت ارتباطات داخلی و خارجی و همچنین سیاست‌های پایش ارتباطات تهیه و تدوین و ضمانت فنی برای اجرای این تصمیمات ایجاد گردد.

گذر بسترل تبادل سازمانی - ESB

رویکرد فناوری اطلاعات ایرانیان

شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان در ادامه تکمیل زنجیره محصولات پایه لایه یکپارچه‌سازی زیرساخت فناوری اطلاعات و در کنار محصولات مدیریت هویت و کنترل دسترسی سایه، پایش یکپارچه منابع فناوری اطلاعات مانا و پایش منابع ذخیره سازی نگاه؛  با تکیه بر توان و مهارت کارشناسان خبره خود بستر تبادل سرویس گذر را برای یکپارچه‌سازی و مدیریت ارتباطات بین سازمانی و درون سازمانی ارائه داده است.

شمای کلی سامانه گذر

شمای سامانه گذر، بستر تبادل سازمانی ESB

 

امکانات سامانه ESB گذر

  • ایجاد API بر روی سامانه‌های قدیمی یا غیرقابل تغییر و یا اصلاح ساختاری یا تبدیل فنی بر روی APIهای موجود این سامانه‌ها
  • ترکیب میکروسرویس‌های مختلف و ایجاد یک وب‌سرویس جدید
  • برقراری و مدیریت ارتباط با سازمان‌های بالادستی و یا همکار
  • امکان انطباق‌پذیری
  • مدیریت ارتباطات آسنکرون
  • کنترل دسترسی در سطح ارتباطات سیستمی
  • حسابرسی دسترسی‌های انجام شده در سطح ارتباطات سیستمی ( بر اساس SLA تعریف‌شده با بهره‌بردار)
  • پایش صحت عملکرد واسط‌های سامانه‌های اطلاعاتی