و پروژه های یکپارچه عمرانی epc

 طرح و اجرای پروژه های زیرساخت فاوا

 

برای انجام پروژه‌های (EPC) بزرگ  ساختمانی با کاربری‌های اداری-تجاری نظیر مراکز مالی، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و مجتمع‌های تجاری بطور معمول ابتدا خدمات امکان‌سنجی و طراحی توسط شرکتهای مهندسی مشاور ساختمانی انجام می‌پذیرد و سپس اجرای آن به پیمانکاران ساختمانی محول می‌گردد. امروزه، تمامی این نوع ساختمان‌ها به دلیل کاربری‌های خود نیاز به استفاده از زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات دارند. زیرساخت مرکز داده و شبکه و سیستم‌های جریان ضعیف از حاشیه پروژه ساختمانی به متن آن منتقل شده است.

زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز مانند سایر حوزه‌های مطرح در پروژه ساختمانی نیاز به امکان‌سنجی، طراحی، تامین و اجرا دارد. افزون بر اینها به دلیل تعدد مسائل مطرح در این حوزه و ارتباط آن با سایر حوزه‌های پروژه نظیر سیستم‌های مدیریت ساختمان (BMS)، زیرساخت تاسیساتی، زیرساخت الکتریکی و زیرساخت‌های ایمنی و امنیتی و از آنجا که در بسیاری از این حوزه‌ها از زیرساخت شبکه به عنوان بستر ارتباطی استفاده می‌شود، مفهومی به عنوان یکپارچه‌سازی (Integration) مطرح است که هدف از آن، اطمینان از هماهنگی حوزه‌های مذکور با یکدیگر برای کارکرد درست همه سامانه‌ها می‌باشد.

 

رویکرد فناوری اطلاعات ایرانیان

شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان با جمع‌آوری تخصص‌های متنوع در این حوزه، گستره‌ای از خدمات امکان‌سنجی، طراحی، تامین تجهیزات، اجرا، پشتیبانی و ممیزی را برای به انجام رساندن زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات در پروژه‌های ساختمانی ارائه می‌نماید. این شرکت می‌تواند با تکیه به تجربه انجام پروژه‌های متعدد در این زمینه به عنوان همکاری مطمئن، از ابتدای مراحل طراحی تا پایان مراحل اجرا و حتی پس از آن در کنار شرکت‌های مهندسی مشاور و پیمانکار ساختمانی قرار گیرد و مسئولیت طرح و اجرای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پروژه را بطور کامل بپذیرد.

 

راهکارها و خدمات شرکت

  • طراحی و اجرای مرکز داده
  • طراحی و اجرای زیرساخت شبکه (کابلی، بی‌سیم و GPON)
  • طراحی و اجرای زیرساخت ذخیره سازی و پردازشی
  • طراحی و اجرای سیستم‌های جریان ضعیف ELV
  • یکپارچه‌سازی و هوشمندسازی سیستمهای جریان ضعیف ELV