محصول روزن پنجره واحد خدمات سازمانی و احراز هویت مرکزی شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان -IRITCO's single window portal solution for organizations

روزن: درگاه یکپارچه خدمات سازمانی

 

درگاه یکپارچه خدمات سازمانی یا پورتال خدمات سازمانی یک بن سازه (پلتفرم) وب متمرکز است که دسترسی به خدمات و منابع فناوری اطلاعات داخل یک سازمان را فراهم می کند. این پورتال برای دسترسی به اطلاعات، ابزارها و برنامه های مربوط به کارکنان طراحی شده است. این پورتال می تواند شامل ویژگی هایی مانند ایمیل، تقویم، به اشتراک گذاری فایل، مدیریت پروژه و دسترسی به سایر سیستم های سازمان باشد. این سامانه یک روش مناسب برای دسترسی به ابزارهای مورد نیاز کارکنان است، در عین حال محیطی امن و کنترل شده برای مدیریت منابع فناوری اطلاعات در داخل سازمان فراهم می کند.

ویژگی‌های سامانه روزن:

 

• احراز هویت یکپارچه کاربران از طریق سامانه مدیریت هویت سازمان
• نمایش سامانه های قابل دسترس به هر کاربر و خدمات پرکاربرد به کاربران
• نمایش پروفایل کاربری به صورت یکپارچه
• تولید و ارائه ویجتهای طراحی شده به کاربران برای انواع خدمت به کاربر نهایی