IRITCO's data governance solution

راهکار حاکمیت داده

 

حاکمیت داده‌ها (Data Governance) به مجموعه‌ای از فرآیندها، استانداردها، مسئولیت‌ها، فناوری ها و سیاست‌هایی گفته می‌شود که برای مدیریت داده‌ها در یک سازمان تعریف می‌شود. هدف اصلی حاکمیت داده حصول اطمینان از درستی، یکپارچگی، دسترسی پذیری و امنیت داده‌های حساس است.
از آنجایی که وابستگی کسب و کار سازمان به داده به‌صورت روزافزونی در حال افزایش است، به‌کارگیری حاکمیت داده برای اطمینان سازمان از صحت داده هایی که مبنای تصمیم گیری قرار می گیرند، ضروری است.

خدمات حاکمیت داده

 

شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان، با تکیه بر استانداردهای جهانی حوزه داده (مانند DMBOK) و بر مبنای تجربیات خود در سازمان‌ها خدمات ذیل را در حوزه حاکمیت داده ارائه می دهد: