طراحی و اجرای زیرساخت ذخیره سازی اطلاعات

 

امروز هر سازمانی برای اجرای فرآیندهای روزمره خود به دفعات نیازمند ذخیره‌سازی و بازیابی اطلاعات می باشد. در حالی که حجم اطلاعات سازمان‌ها بطور تصاعدی در حال رشد است، بودجه فناوری اطلاعات، تعداد کارکنان و روش‌های سنتی ذخیره‌سازی اطلاعات نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای روزافزون این حوزه باشند. راه حل این مسئله به کارگیری روش‌های نوین ذخیره‌سازی است که در آن با هزینه، پرسنل و سربار کمتر، حجم اطلاعات بیشتری ذخیره و مدیریت می‌گردد.

پشتیبانی از زیرساخت ذخیره سازی داده و پشتیبان گیری شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان

رویکرد فناوری اطلاعات ایرانیان

شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان با درک اهمیت فوق‌العاده ذخیره‌سازی داده‌های هر سازمان، پیاده‌سازی راهکارهای ذخیره‌سازی، آموزش راهبری و پشتیبانی تجهیزات، توانسته است برترین راهکارهای ذخیره‌سازی را به مشتریان خود در سازمان‌های دولتی و خصوصی ارائه نماید.

 

راهکارها و خدمات شرکت

  • مطالعه اولیه درخصوص حجم داده‌های سازمان و میزان حساسیت آنها
  • طراحی زیرساخت ذخیره‌سازی اطلاعات مناسب با توجه به بررسی انجام شده
  • تامین تجهیزات ذخیره‌سازی و نسخه برداری از اطلاعات براساس راهکارهای DELL EMC
  • نصب و راه‌اندازی زیرساخت ذخیره‌سازی اطلاعات و تجهیزات مربوطه
  • انتقال داده‌های سازمان به تجهیزات جدید