سمین | سامانه مدیریت داده های کلیدی (MDM)

 

با افزایش پیچیدگی سازمانی و اهمیت و تاثیر استفاده از داده‌های کلیدی (داده‌های پایه) در آن‌ها، مدیریت داده‌های کلیدی یا Master Data Management بیش از پیش مورد توجه کسب و کارها قرار گرفت. مخزن داده‌های کلیدی (Master Data) در سازمان با هدف ایجاد یک نمای واحد از داده‌های اصلی سازمان، تهیه داده‌های با کیفیت بالاتر و تشخیص رکوردهای اطلاعاتی مختلف مربوط به یک موجودیت در سامانه‌های مختلف و ادغام آنها شکل می­‌گیرد. یکپارچه‌سازی بهینه و بلادرنگ داده‌های کلیدی با همه سامانه­‌های اطلاعاتی و تهیه مدل داده مطلوب برای سامانه­‌های پشتیبان تصمیم، از دیگر اهداف مهم مخزن داده‌های پایه است .

سامانه سمین یک انباره مرکزی از داده‌های هویتی فردی و سازمانی به‌صورت مدل واحد و بر اساس شناسایی فرد ایجاد می‌کند و علاوه بر اینکه خود با سامانه‌های مرجع هویت در سازمان یکپارچه خواهد بود، سرویس‌های کلیدی لازم (CRUD: Create, Read, Update, Delete) برای یکپارچه‌سازی سامانه‌های دیگر را نیز فراهم می‌نماید. شکل زیر نمونه معمول استفاده از مخزن داده‌های کلیدی در معماری سامانه‌های سازمان را نشان می‌دهد.

سمین سامانه مدیریت داده های کلیدی- (MDM)

رویکرد فناوری اطلاعات ایرانیان

شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان آماده راه‌اندازی این سامانه و آموزش استفاده از آن در سازمان‌ها است. علاوه بر این برای انتخاب بهترین مسیر عبور از پیچیدگی‌های فرایندهای شناخت دامنه‌های داده، تعریف داده‌های پایه، یکپارچه‌سازی و به‌روزرسانی داده‌ها به سازمان یاری خواهد رساند.

 

امکانات سامانه سمین

  • مدیریت هویت‌های حقیقی ثابت سازمان (افرادی که رابطه استخدامی یا تعریف‌شده با سازمان دارند)
  • مدیریت هویت‌های حقیقی موقت سازمان
  • مدیریت هویت‌های حقوقی سازمان
  • مدیریت داده‌های پایه سازمان (واحدهای سازمانی، نقش‌های سازمانی و نظایر آن)