بانک توسعه صادرات

طراحی مرکز داده بانک توسعه صادرات ایران

 

  • دامنه کار:  مرکز داده
  • ظرفیت مرکز داده: ۱۴ رک با ظرفیت ۸۰ کیلووات
  • مساحت: ۱۲۰ متر شامل سالن اصلی، اتاق پایش، اتاق برق و جریان ضعیف
  • محدوده کار: سیستم الکتریکی، سیستم سرمایشی، معماری داخلی، کنترل تردد، نظارت تصویری، اعلام  و اطفاء حریق، امنیت فیزیکی و پدافند غیرعامل
  • سطح یکپارچگی: یکپارچگی کامل سیستم‌های اجرا شده