هتل هانیه مشهد

طراحی واجرای زیرساخت شبکه هتل هانیه مشهد

 

  • دامنه کار: شبکه داده، زیرساخت شبکه مرکز داده، یکپارچه‌سازی سیستم‌های جریان ضعیف اختصاصی هتل‌ها
  • تعداد گره (node) شبکه و تلفن: ۱۵۰۰
  • مرکز داده: ۴ رک
  • سطح یکپارچگی: یکپارچگی کامل با سیستم‌های BMS, IP-Camera, ACS, VoIP, Paging, IP-TV
  • وضعیت:  تحویل قطعی و در حال بهره‌برداری