مشتریان ما - دانشگاه‌ها و مراکز اموزشی و پژوهشی

دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی

 

دانشگاه محیطی است که ضمن وابستگی شدید به فناوری اطلاعات و ارتباطات و در نتیجه توقع بالای اساتید و دانشجویان، به دلیل محدودیت‌های مالی باید با استفاده از راهکارهایی متفاوت نیازهای خود را برآورده سازد. این امر از اهمیت نقش داده در فعالیتهای مختلف آن نمی کاهد. تفاوت اصلی و مهم دیگر دانشگاه‌ها با سایر حوزه‌های کاری، وجود هویت‌های گوناگون کاربری نظیر دانشجویان و اعضای هیات علمی است در حالی که در سازمان‌های دیگر عموما کارمندان عمده هویتهای آنها را تشکیل می‌دهند.

در این میان دانشگاه‌های علوم پزشکی، افزون به هویت‌های فوق به دلیل مدیریت بیمارستان‌ها، با شرایط خاصتری مواجه هستند که در ارائه راهکار به آنها باید در نظر گرفته شود.

شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان با شناخت دقیق از این حوزه و تجربه فراوان کار در آن، در بخش‌های متنوع می‌تواند خدمات خود را به این سازمان‌ها ارائه دهد. از جمله این خدمات می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • طراحی و اجرای راهکارهای نسخه برداری و مقابله با بحران خرابی داده
 • پشتیبانی و پایش زیرساخت ذخیره‌سازی داده
 • یکپارچه سازی و مدیریت داده‌های کلیدی
 • مدیریت هویت و کنترل دسترسی
 • طراحی و اجرای بستر تبادل سرویس های سازمانی

از جمله مشتریان مهم شرکت در این حوزه عبارتند از:

 • دانشگاه تهران
 • دانشگاه شهید بهشتی
 • دانشگاه صنعتی شریف
 • دانشگاه امیرکبیر
 • دانشگاه فردوسی مشهد
 • دانشگاه تربیت مدرس
 • دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دانشگاه علوم پزشکی قم
 • دانشگاه جامع علمی و کاربردی
 • دانشگاه علوم پزشکی ایلام
 • دانشگاه علوم پزشکی گناباد