استادیوم التاجیات بغداد

طراحی زیرساخت شبکه داده استادیوم التاجیات بغداد

 

 • دامنه کار: شبکه داده ،شبکه Wi-Fi، تلفن تحت شبکه VOIP، مرکز داده، یکپارچه‌سازی شبکه IP
 • تعداد گره (node) شبکه و تلفن: ۶۰۰۰ شامل:
  • ۴۰۰۰ نود در استادیوم ۶۰ هزار نفری
  • ۱۵۰۰ نود در سالن‌های جنبی
  • ۵۰۰ نود در هتل
 • شبکه فیبر نوری:  حدود ۳۰ کیلومتر فیبر نوری
 • مرکز داده: ۱۶ رک
 • متراژ کابل شبکه: حدود ۳۵۰ کیلومتر
 • سطح یکپارچگی: یکپارچگی با سیستم‌های BMS, IP-Camera, ACS, IP-TV, VoIP, PAS
 • وضعیت:  طراحی توسط مشاور خارجی تایید شده است.